089 292 00 02 "Кап.Коста Паница" 4

Covid-19

„Студио Лимон“ ЕООД стартира изпълнението на проект №BG16RFOP002-2.073-1719-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Проект №BG16RFOP002-2.073-1719-C01, „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации

и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за

регионално развитие

„Студио Лимон“ ЕООД стартира изпълнението на проект №BG16RFOP002-2.073-1719-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ли

Прочети още ...

Нова ценова листа за ефектни хартии Fabriano®

Уважаеми клиенти,

от 01.08.2020 г. e в сила променената гама на хартия Palatina на Fabriano®.

От линка по-долу можете да изтеглите актуален файл с размери, грамажи и цени.
Във връзка с новата обстановка Fabriano®  уведомяват, че са възможни и бъдещи корекции в по-кратки периоди.

В случай на такива, ще публикуваме новите цени в секция НОВИНИ.

Прочети още ...

Студио Лимон партнира на Reinventing Organizations

Ние вярваме, че най-големият потенциал на един бизнес са хората, въвлечени в него.

Затова подкрепяме събитие, което изгражда положителна нагласа за работа и обучение на хората и дава споделен опит и инструменти на всеки работодател да мотивира и управлява целия жив ресурс, с който разполага.

За всички онези, които не спират да се развиват и учат е този линк Прочети още ...


Графични файлови формати

Изборът на графичен файлов формат следва да става в зависимост от желания краен резултат.

Преди да разгледам най-разпространените файлови формати за векторни и растерни изображения ще обърна внимание на основните методи за компр

Прочети още ...

Първа изпълнена европейска програма

Студио Лимон успешно приключи изпълнението на програмата на 23 юни 2017г.

Част от новото оборудване е високо производителна печатна мешина Xerox Versant 180 press с качество и бързина на офсет и достъпни цени за ниски тиражи.

Секторът за довършителни процеси се допълни с японската Uchida Аerocut и машина за лепене на книги.

Прочети още ...