089 292 00 02 "Кап.Коста Паница" 4
Studio - Lemon - Фасади на сгради

Фасади на сгради

Фасада по проект на Борис Стоицов. Изпълнена от Иван Янков - Естео.
Положена бяла основа върху мазилката. Оцветяването е с фасадна боя.